Ing. Richard Stříbný

Astrologické okénko na Poradci-sobě.cz

 • Kategorie • Autor blogu

  Richard Stříbný Ing.

  „Umírněnost hledat ve všem, nejít cestou extrémů.”

  Společnost: nezávislý

  Pracovní pozice: Astrolog

  Předseda Sekce profesiálních astrologů a člen výboru Astrologické společnosti České republiky. Kontakty: www.stribrny.cz, mobil 604 506 098, Nerudova 39, 118 00 Praha 1

  Astrologické okénko pro období od 1. do 30.11. 2011

  Mundánní konstelace

   

  Od 2. až do 24. listopadu bude postupovat ekliptikou Merkur v blízkosti Venuše ve znamení Střelce a dá se tudíž z astrologického hlediska usuzovat na to, že významní hráči na astro-ekonomické šachovnici se budou vzájemně sledovat a pozorovat, jak se jim daří vyvážet zboží za své hranice. Rozhodujícím faktorem bude, zda se státy nezakopou na svých pozicích a nebudou sledovat pouze své partikulární zájmy, ale zda podpoří své méně výkonné a méně odvážné spojence. Jakmile se rozproudí zahraniční obchod, tak nastupující recese nedostane šanci a obchody se rozhýbou. Tento scénář se mi jeví do 24. listopadu jako pravděpodobný. Pak se však prvek pro ekonomiku z pohledu astrologického velmi významný – Merkur stane z pohledu geocentrického retrográdním a zůstane ve zpětném pohybu až do 14. prosince. A Merkurova retrogradita není obvykle pro světovou ekonomiku dobrou zprávou, jelikož výměna zboží i informací se zpomaluje. Takže obchodníci v tomto předvánočním čase nebudou mít pravděpodobně takové žně jako obvykle.

   

  Nejlepší dny pro zahajování nových projektů, pro investice a pro kontakty s potenciálními investory či pro podpisy významných smluv nastávají 2. – 4. 11., 15. – 16. 11. a 22. – 24.11.

   

  Naopak ve dnech 1., 6. – 7. a 19. -20. 11. zde je zvýšená pravděpodobnost setkání se s podvodníky, obtížné vlivy Neptunovy mohou nakonec zhatit slibně vyhlížející obchody.

   

  Konstelace specifické pro Českou republiku

   

  V první listopadové dekádě vytváří tranzitující Jupiter ve znamení Býka opozici na Slunce v horoskopu naší republiky ve znamení Štíra, což naznačuje možnost komplikací při mezinárodních arbitrážích, kdy náš stát bude obviňován z nedodržování svých závazků a podepsaných úmluv.Naše obyvatelstvo může být trochu vystrašené ze špatných zpráv ze zahraničí i z našich luhů a hájů. Lepší zprávy by měly přicházet a větší optimismus u potenciálních investorů se dá očekávat mezi 8. a 13. 11. nebo ve 3. listopadové dekádě.Naopak 15. až 19.11. může na našem území dojít mimo jiné i k organizovaným projevům nespokojenosti části občanů se svou ekonomickou situací.

   

  Nejlepší časy pro investice, pro podpisy významných smluv a pro důležitá jednání nastávají mezi 9.00 hod až 10.00 hod, mezi 13.00 hod až 14.00 hod a mezi 15.00 až 16.00 hod, kdy se pozitivně působící planety ( Merkur, Jupiter a Venuše ) dostávají do významných pozic.