Ing. Richard Stříbný

Astrologické okénko na Poradci-sobě.cz

 • Kategorie

 • Chronoekonomická analýza srpna 2016

  1. až 4. srpna ICHE ( Institut chronoekonomie ) usuzuje na růst burzovních indexů, obchody by se měly hýbat a to i s luxusním zbožím. Lidé nebudou stát u zdi, investoři by mohli mít býčí nálady.

  5. až 8. srpna vznikne chronoekonomické napětí, ke kterému přispějí dramatické děje v přírodě i ve společnosti. Svět může očekávat zemětřesení, výbuchy a požáry, prudké bouře, vyloučit nelze ani útoky teroristů, dají se očekávat výpadky rozvodných a počítačových sítí. Rozkolísat se mohou ceny dopravních společností a firem zajišťujících bezpečnost na významných akcích.

  12. – 15. srpna se bude méně příznivá chronoekonomická situace jako je mezi 5. až 8. srpnem opakovat, na trzích mohou být volatilní nálady.

  24. – 26. srpna se projeví nebezpečný chronom, který může světu opět přinést dramatické děje v přírodě či teroristické činy, které poškodí zahraniční obchod. Napadeny mohou být plynovody, vodovody a ropovody.

  28. až 30. srpna by se obchody měly hýbat, pozitivní impulzy by měly dostávat zejména akcie firem produkcích moderní biofarmaka a zdravou výživu.

  Chronomy specificky ovlivňující dění v naší republice jsou v srpnu 2016 vcelku harmonické a měly by našemu státu přinášet úspěchy na poli ekonomickém i v mezinárodních vztazích. Výjimkou je situace mezi 13. až 16. srpnem, kdy ICHE očekává negativní ovlivnění nálad investorů spojených s výroky některých politiků a s výkony našich sportovců.

  160801