Ing. Richard Stříbný

Astrologické okénko na Poradci-sobě.cz

 • Kategorie

 • Chronoekonomická analýza září 2016

  1. a 2. září vznikne chronoekonomické napětí, ke kterému přispějí dramatické děje v přírodě i ve společnosti. Svět může očekávat zemětřesení, výbuchy a požáry, prudké bouře, vyloučit nelze ani útoky teroristů. Rozkolísat se mohou ceny akcií farmaceutických společností.

  5.  – 9. září by měly pozitivní chronoekonomické impulzy dostávat soukromé vzdělávací instituce, prosperovat by měli producenti zdravé výživy a bioproduktů.

  10. – 16. září se projeví mimořádně nebezpečné chronomy, které mohou světu opět přinést dramatické děje v přírodě či teroristické činy, které poškodí zahraniční obchod. Napadeny mohou být plynovody, vodovody a ropovody. Pravděpodobně dojde k rozkolísání cen ropy a ropných derivátů, vody a nápojů.

  23. až 30. září se chronoekonomická situace stabilizuje, rozhádaní jednotlivci a znepřátelené státy dostanou velkou šanci k zakopání válečné sekery. Mohou být podepsány významné dohody, které prospějí světovému obchodu.

  Chronomy specificky ovlivňující dění v naší republice jsou v září 2016 vcelku harmonické a měly by našemu státu přinášet úspěchy na poli ekonomickém i v mezinárodních vztazích. Výjimkou je situace mezi 9. až 16. září, kdy ICHE očekává negativní ovlivnění nálad investorů spojených s výroky některých politiků a s násilnými trestnými činy, které mohou pobouřit naši veřejnost.

  160901