Ing. Richard Stříbný

Astrologické okénko na Poradci-sobě.cz

 • Kategorie

 • Chronoekonomická analýza červen 2017

  1. až 3. června by se měly obchody hýbat, lidé budou schopni a ochotni své volné prostředky investovat do nových technických prostředků např. komunikační a výpočetní techniky. Profitovat z těchto pozitivně působících chronomů budou i prodejci luxusního zboží a provozovatelé zábavních center.

  6. až 13. června budou opět ovlivňovat ekonomické dění u nás i ve světě ovlivňovat pozitivně působící chronomy, dávající dobrý předpoklad pro růst burzovních indexů a pro zvýšené objemy zobchodovaných akcií. Na burzách by měla panovat spíše „býčí“ než „medvědí“ nálada. Společností by měl vanout svěží vítr a u lidí převažovat optimismus a dobrá nálada.

  13. až 18. června a rovněž 25. až 27. června by měl být sentiment trhu dosti rozkolísaný a dají se očekávat velké výkyvy kurzů akcií firem produkujících sportovní zboží či mediálních koncernů. Rány díky politickým rozhodnutím může dostat mezinárodní obchod. Přispět k tomu mohou živelné pohromy doprovázené ekologickými haváriemi. Vyloučena nejsou zemětřesení doprovázená tsunami a sesuvy půdy či nábožensky motivované nepokoje.

  19. – 23. června by měly být trhy vcelku stabilní.

  Chronomy specificky ovlivňující dění v naší republice jsou mezi 3. a 16. červnem poněkud náročnější, kdy na našem území může dojít k násilným trestným činům, které pobouří naši veřejnost, do potíží se mohou dostat některé finanční společnosti či banky, rozkolísat se může kurz naší měny a obchody na burze, náš stát může být obviňován z nedodržování svých závazků a úmluv, vyloučit nelze ani mezinárodní arbitráže. Naše politická scéna bude pravděpodobně dosti rozhádaná a neschopná se dohodnout na rozumných kompromisech. Naopak mezi 17. a 28. červnem budou dění u nás ovlivňovat velmi pozitivně působící chronomy, které by nám měly přinést úspěchy v oblasti ekonomické i v mezinárodních vztazích. Podepsány mohou být významné obchodní smlouvy, které napomohou ekonomické prosperitě i z dlouhodobého hlediska.

  170601