Ing. Richard Stříbný

Astrologické okénko na Poradci-sobě.cz

 • Kategorie • Autor blogu

  Richard Stříbný Ing.

  „Umírněnost hledat ve všem, nejít cestou extrémů.”

  Společnost: nezávislý

  Pracovní pozice: Astrolog

  Předseda Sekce profesiálních astrologů a člen výboru Astrologické společnosti České republiky. Kontakty: www.stribrny.cz, mobil 604 506 098, Nerudova 39, 118 00 Praha 1

  Chronoekonomická analýza únor 2018

  První tři únorové dny by měl trhy s povzbudit patron obchodníků Merkur, který vytvoří pozitivně působící chronom s Marsem a díky tomu by měly růst objemy obchodů s moderními technologiemi a pozitivní impulzy by měly dostávat akcie firem produkujících moderní technologie a podporujících letectví, kosmonautiku a informatiku.

  6. až 8. února chronom Venuše vůči Uranu opět přeje investicím do sféry informačních technologií.

  9. až 13. února – napětí mezi Vodnářem a Štírem však začíná sílit a může dojít k velkému rozkolísání kurzů kryptoměn.

  16. až 18. února zapůsobí nebezpečný chronom Marse vůči Neptunu a díky tomu se mohou rozkolísat ceny ropy a ropných derivátů. Velká volatilita může nastat u kurzů akcií firem produkujících lihové i soft nápoje, plynárenských či vodárenských společností. Nejsou vyloučeny ani ekologické havárie.

  20. až 28. února se zvýší napětí mezi úsekem Střelce a Ryb, což naznačuje možnost inicializace obchodních válek a velké tlaky vlád na ceny ropy a vody. Ve světě může řádit vodní živel v různých skupenstvích, což může vést k rozkolísání cen surovin.

  Chronomy specificky ovlivňující dění v naší republice jsou v prvních 7 dnech dosti náročné a zejména 5. až 7. února lze očekávat politické boje a tlaky vedoucích k nejistotě, kterou trhy ponesou nelibě. Možné jsou další případy odhalení korupce. 11. až 16. února může na našem území dojít k výpadků počítačových sítí, což může zkomplikovat i internetové bankovnictví. Naopak mezi 19. a 26. únorem se můžeme dočkat úspěchů ekonomických i sportovních díky pozitivně působícím chronomům.