Ing. Richard Stříbný

Astrologické okénko na Poradci-sobě.cz

 • Kategorie • Autor blogu

  Richard Stříbný Ing.

  „Umírněnost hledat ve všem, nejít cestou extrémů.”

  Společnost: nezávislý

  Pracovní pozice: Astrolog

  Předseda Sekce profesiálních astrologů a člen výboru Astrologické společnosti České republiky. Kontakty: www.stribrny.cz, mobil 604 506 098, Nerudova 39, 118 00 Praha 1

  Chronoekonomická analýza duben 2018

  1. – 10. dubna – první dubnová dekáda je z geopolitického hlediska velmi náročná a ve společnosti i v přírodě může docházet k dějům, které poškodí světovou ekonomiku, výměna zboží i informací může poněkud váznout. Nastartovány mohou být děje vedoucí jak k diplomatickým tak k ekonomickým válkám. Díky celní a daňové politice mohou být vypovězeny obchodní smlouvy a začne se měnit rovnováha ekonomických sil. Rozhoupne to trhy s komoditami i s akciemi.

  10. až 16. dubna by se měla chronoekonomická situace stabilizovat, trhy mohou táhnout vzhůru akcie firem produkujících moderní technologie, a to zejména sféra informačních technologií, letectví a kosmonautika.

  17. až 30. dubna by se měly rozhýbat trhy s realitami a se stavebninami, lidé budou schopni a ochotni své úspory investovat do věcí kvalitních, trvalejší hodnoty.

  Mezi 24. a 26. dubnem však zapůsobí méně příjemný chronom, který opět zpomalí výměnu zboží a informací, doprava může váznout a stejně jak v první dekádě dubna lze očekávat zemětřesení, závaly v dolech či sesuvy půdy.

  Chronomy specificky ovlivňující dění v naší republice jsou mezi 9. a 13. či mezi 25. a 27. dubnem vcelku harmonické a měly by našemu státu přinášet úspěchy na poli ekonomickém i v mezinárodních vztazích. Avšak mezi 1. až 7. nebo 15. až 24. dubnem se projeví nepříznivé chronomy, které mohou přinést komplikace vnitropolitické i v mezinárodním obchodě.