Ing. Richard Stříbný

Astrologické okénko na Poradci-sobě.cz

 • Kategorie

 • Chronoekonomická analýza leden 2019

  První dva lednové dny budou pod vlivem Saturnského chronomu, takže se dá očekávat vážnost a obezřetnost na světových trzích i v maloobchodě.

  Obchody by se měly rozhýbat mezi 3. a 6. lednem, kdy lze očekávat růst akcií firem produkujících moderní technologie podporující letectví a kosmonautiku, dařit by se mělo i softwarovým firmám. Ve výprodejích by se měly dobře prodávat mobily, počítače a elektricky napájené stroje.

  Hlavním chronoekonomickým tématem ledna 2019 bude, zda se ustálí cena ropy a ropných derivátů či nikoliv. ICHE ( Institut chronoekonomie ) předpokládá spíše nerovnovážný stav s velkou volatilitou díky chronomu Jupitera s Neptunem. Tato situace bude kulminovat mezi 8. a 24. lednem. Speciálně mezi 18. a 23. lednem ICHE očekává dramatické děje v přírodě i ve společnosti vedoucí k rozkolísání akciových i komoditních trhů. Nebezpečný chronom mezi Marsem a Saturnem může světu mimo jiné přinést výbuchy sopek, zemětřesení, tsunami a kromě přírodních živlů mohou v tomto čase řádit i živly teroristické pokoušející se svými činy rozdmýchat doutnající válečné konflikty.

  Mezi 25. a 31. lednem by mělo dojít z chronoekonomického hlediska ke stabilizaci trhů a k zmenšení volatility. V lokalitách zasažených nepřízní klimatu přírodního i společenského pomohou spojenci, mezinárodní spolupráce by měla vést ke zklidnění ekonomické situace.

  Chronomy specificky ovlivňující dění v našem státě jsou spíše průměrné a neměly by přináše dramatické poklesy na poli ekonomickém. V prvních dnech roku 2019 budou občané vystrašení rostoucími cenami energií, nicméně mezi 5. a 20. lednem by se obchody na našem území měly slušně hýbat a lidé by měli být schopni a ochotni ušetřené peníze investovat do zboží trvalejší hodnoty nebo do nemovitostí. Ve třetí lednové dekádě lze předpokládat komplikace v mezinárodním obchodě i na naší poltické scéně, což může vést k výkyvům v kurzu naší měny i na burzovní scéně.