Ing. Richard Stříbný

Astrologické okénko na Poradci-sobě.cz

 • Kategorie • Autor blogu

  Richard Stříbný Ing.

  „Umírněnost hledat ve všem, nejít cestou extrémů.”

  Společnost: nezávislý

  Pracovní pozice: Astrolog

  Předseda Sekce profesiálních astrologů a člen výboru Astrologické společnosti České republiky. Kontakty: www.stribrny.cz, mobil 604 506 098, Nerudova 39, 118 00 Praha 1

  Chronoekonomická analýza březen 2019

  1. a 2. března může napěťový chronom Venuše s Uranem vnést na trhy přílišné emoce vedoucí k rozkolísání burzovních indexů.

  5. až 9. března ICHE očekává děje vedoucí k větším investicím do ropy a do ropných derivátů, pozitivní impulzy by měly dostávat firmy produkující lihové i soft nápoje.

  11. až 16. března přichází příjemná kvalita času k investicím do nemovitostí či do zboží trvalejší hodnoty, ( chronom Marse a Saturna ). Současně však působí napěťový chronom mezi Sluncem s Merkurem a Jupiterem, který naznačuje možnost mezinárodních obchodních sporů a nelze vyloučit ani pokusy o vypovězení již podepsaných smluv.

  20. až 30. března – i třetí březnovou dekádu očekává ICHE spíše býčí nálady na trzích, obchody by se měly hýbat a lidé by měli své volné peníze s chutí utrácet. Tahounem by měly být realitní trhy a stavebnictví. Výjimkou je chronoekonomická situace okolo 21. března, kdy se mohou trhy zhoupnout

  4., 10., a 20.až 26. března budou dění v našem státě specificky ovlivňovat náročné chronomy, při kterých může být naše veřejnost pobouřena haváriemi v hromadné dopravě, násilnými trestnými činy a loupežemi. Mimo tyto dny by to však pro naši republiku měl být z pohledu ekonomického i politického vcelku úspěšný měsíc. Mohou být podepsány významné mezinárodní smlouvy o kulturní a hospodářské spolupráci. Mnout ruce si pravděpodobně budou producenti i prodejci nápojů a ropných produktů či realitní makléři.