Ing. Richard Stříbný

Astrologické okénko na Poradci-sobě.cz

 • Kategorie

 • Chronoekonomická analýza červen 2019

  První červnový týden ovlivní sentiment trhů pozitivně působící chronom Merkura s Uranem a to zejména na nákupy akcií firem produkujících moderní technologie. Hýbat by se měly obchody s výpočetní a s komunikační technikou, či s komponenty počítačů.

  Mezi 8. až 24. červnem se díky složitým chronomům Slunce, Merkura, Venuše s Jupiterem na Neptuna se mohou rozkolísat ceny ropy a ropných derivátů či vodárenských společností, stoupne riziko setkání s podvodníky. Hlavní chronom celého června mezi Jupiterem a Neptunem může přinést děje v přírodě i ve společnosti vedoucí k naleptání důvěry na světových trzích, jednotlivé státy se mohou vzájemně obviňovat z nedodržování úmluv, na řadu může přijít vyhrožování arbitrážemi a sankcemi či zvyšováním cel. Světový obchod bude trpět a burzovní indexy by mohly začít klesat. Úrodu leckde poničí velmi nerovnoměrná distribuce vodních srážek.

  12. až 16. června přichází pro byznys méně příjemná kvalita času – chronomy Marse s Merkurem na Saturna, kdy mohou být lidé nervózní, unáhleně reagující na podněty, v přírodě nelze vyloučit zemětřesení, sesuvy půdy či závaly v dolech. Řádit mohou živly přírodní a teroristické, což se může negativně odrazit na trzích.
  26. – 28. června mohou trhy pozitivně zareagovat na chronom Slunce s Uranema obchody by se měly zase začít hýbat rychleji.

  Chronomy specificky ovlivňující dění v našem státě jsou jako na houpačce. K výjimečným dějům v mezinárodních vztazích i v mezinárodním obchodě pravděpodobně dojde okolo 10.