Archive for the ‘Nezařazené’ Category

Chronoekonomická analýza červen 2017

Středa, Květen 31st, 2017

1. až 3. června by se měly obchody hýbat, lidé budou schopni a ochotni své volné prostředky investovat do nových technických prostředků např. komunikační a výpočetní techniky. Profitovat z těchto pozitivně působících chronomů budou i prodejci luxusního zboží a provozovatelé zábavních center. (Pokračování textu…)

Chronoekonomická analýza prosince 2016

Čtvrtek, Prosinec 1st, 2016

Institut chronoekonomie ( ICHE ) očekává , že po celý měsíc bude na světových trzích panovat optimismus a spíše býčí nálada. Stoupat by měla produktivita práce, atmosféra ve společnosti bude pravděpodobně stabilní, což by mělo napomoci růstu burzovních indexů. Prosperovat by měly zejména obory produkující elektroniku výpočetní a komunikační a samozřejmě pak logistické firmy. Pozitivní impulzy by měla dostávat odvětví průmyslu spojených s dodávkami pro letectví, kosmonautiku, módu a podporujících showbyznys. Rovnováhu sil na světových trzích může pozměnit vypovězení významných obchodních smluv anebo hrozby vypovězení podepsaných dohod. (Pokračování textu…)

Chronoekonomická analýza listopadu 2016

Pondělí, Říjen 31st, 2016

Institut chronoekonomie ( ICHE ) očekává v prvních dvou listopadových dekádách, že na světových trzích bude vcelku panovat mírný optimismus a spíše býčí nálada. Stoupat by měla produktivita práce, atmosféra ve společnosti bude pravděpodobně stabilní, což by mělo napomoci růstu burzovních indexů. Prosperovat by měly zejména obory produkující moderní farmaka, zabezpečovací systémy či firmy vyvíjející antivirové programy. Pozitivní impulzy by měla dostávat odvětví průmyslu spojených s dodávkami pro zbrojní průmysl a pro armády. (Pokračování textu…)

Chronoekonomická analýza říjen 2016

Pondělí, Říjen 3rd, 2016

1. až 12. října budou dění na burzách a ve světovém obchodě ovlivňovat vcelku pozitivní chronoekonomické faktory přející zvyšování objemů zobchodovaných akcií, burzovní indexy by měly stoupat a mezi investory by měl panovat opatrný optimismus. Pozitivní akcie by měly dostávat akcie firem produkujících zábavu, showbyznys, módu a módní doplňky či šperky. (Pokračování textu…)

Chronoekonomická analýza září 2016

Čtvrtek, Září 1st, 2016

1. a 2. září vznikne chronoekonomické napětí, ke kterému přispějí dramatické děje v přírodě i ve společnosti. Svět může očekávat zemětřesení, výbuchy a požáry, prudké bouře, vyloučit nelze ani útoky teroristů. Rozkolísat se mohou ceny akcií farmaceutických společností.

5.  – 9. září by měly pozitivní chronoekonomické impulzy dostávat soukromé vzdělávací instituce, prosperovat by měli producenti zdravé výživy a bioproduktů. (Pokračování textu…)

Chronoekonomická analýza srpna 2016

Pondělí, Srpen 1st, 2016

1. až 4. srpna ICHE ( Institut chronoekonomie ) usuzuje na růst burzovních indexů, obchody by se měly hýbat a to i s luxusním zbožím. Lidé nebudou stát u zdi, investoři by mohli mít býčí nálady.

5. až 8. srpna vznikne chronoekonomické napětí, ke kterému přispějí dramatické děje v přírodě i ve společnosti. Svět může očekávat zemětřesení, výbuchy a požáry, prudké bouře, vyloučit nelze ani útoky teroristů, dají se očekávat výpadky rozvodných a počítačových sítí. Rozkolísat se mohou ceny dopravních společností a firem zajišťujících bezpečnost na významných akcích.

12. – 15. srpna se bude méně příznivá chronoekonomická situace jako je mezi 5. až 8. srpnem opakovat, na trzích mohou být volatilní nálady.

24. – 26. srpna se projeví nebezpečný chronom, který může světu opět přinést dramatické děje v přírodě či teroristické činy, které poškodí zahraniční obchod. Napadeny mohou být plynovody, vodovody a ropovody.

28. až 30. srpna by se obchody měly hýbat, pozitivní impulzy by měly dostávat zejména akcie firem produkcích moderní biofarmaka a zdravou výživu.

Chronomy specificky ovlivňující dění v naší republice jsou v srpnu 2016 vcelku harmonické a měly by našemu státu přinášet úspěchy na poli ekonomickém i v mezinárodních vztazích. Výjimkou je situace mezi 13. až 16. srpnem, kdy ICHE očekává negativní ovlivnění nálad investorů spojených s výroky některých politiků a s výkony našich sportovců.

160801

Chronoekonomická analýza února 2016

Neděle, Leden 31st, 2016

První únorovou dekádu podbarví napěťové chronomy, které pravděpodobně povedou k ohrožení významných firem podporujících letectví a kosmonautiku či farmaceutické koncerny. Institut chronoekonomie ( ICHE ) nevylučuje děje v přírodě i ve společnosti, které mohou vést ke krachům firem či společností produkujících moderní technologie v energetice, v elektrárenství, v automobilovém průmyslu a v IT. (Pokračování textu…)

Chronoekonomická analýza října 2014

Čtvrtek, Říjen 2nd, 2014

1.až 5. října budou dění v přírodě i ve společnosti ovlivňovat pozitivní chronoekonomické faktory, za kterých mohou vlády do přípravy rozpočtů zahrnovat vyšší sumy na rozvoj letectví a kosmonautiky, pravděpodobně se rovněž zvýší výdaje na zbrojení i na vedení války v kyberprostoru. Profitovat mohou nejen firmy podnikající v letectví či v kosmonautice, ale i výrobci sportovního zboží a podnikatelé v oblasti cestovního ruchu. Tyto chronomy ( genetické kódy časové struktury ) by měly prohřát atmosféru v přírodě i ve společnosti, zavládnout by měl větší optimismus s býčími tendencemi. (Pokračování textu…)

Astrologické okénko pro období od 1. do 28.2. 2014

Pondělí, Únor 3rd, 2014

Mundánní konstelace – platné pro celý svět

Prvek pro ekonomiku z pohledu astrologického velmi významný – Merkur se bude pohybovat až do 13. února ve svém exilu ve znamení Ryb a navíc se stává od 6. února z pohledu geocentrického retrográdním, a to je astrologická situace, za které poněkud vázne výměna informací i zboží. (Pokračování textu…)

Astrologické okénko pro období od 1. do 31.1. 2012

Středa, Leden 4th, 2012

Mundánní konstelace

Prvek pro ekonomiku z pohledu astrologického velmi významný – Merkur se bude pohybovat až do 8. ledna na konci znamení Střelce a hlavně v prvních lednových dnech bude v napětí s Marsem ve znamení Panny, což přinese velkou nejistotu na burzách a velké výkyvy v obchodech. (Pokračování textu…)